ŁTP – Łódzkie Towarzystwo Pedagogiczne

deklaracja członkowska – word  / deklaracja członkowska – PDF / Statut ŁTP

———————————————————————————————– 

AKTUALNOŚCI

———————————————————————————————– 

Konferencja: Metoda rozwiązywania konfliktów między dziećmi – systemowe wsparcie w nieporozumieniach, bez karania, sędziowania czy rozwiązywania problemów.

18 marca 2019 w Centrum Dialogu im.Marka Edelmana wraz z Fundacją 4 Kroki i Łódzkim Towarzystwem Pedagogicznym zorganizowaliśmy konferencję

pt.: “Metoda rozwiązywania konfliktów między dziećmi – systemowe wsparcie w nieporozumieniach, bez karania, sędziowania czy rozwiązywania problemów.”

Program:
– Jak wyglądałby świat gdybyśmy potrafili obchodzić się z konfliktami?
– Rzeczywistość – jak radzimy sobie z konfliktami jako dorośli?
– Mikro Kręgi – na czym polega proces?
– Konflikty: typowe reakcje na konflikt i ich skutki – podstawy neurobiologii.
– Co czujesz i czego potrzebujesz – o czym informują nas emocje?
– Empatyczne słuchanie – jak z empatią słuchać siebie i innych?
– Jak wspierać dzieci w poszukiwaniu rozwiązań?
– Rozwiązanie systemowe w placówce – jak je wprowadzić?

———————————————————————————————-– 

JAK BUDOWAĆ ŚWIADOMOŚĆ SKUTKÓW MOWY NIENAWIŚCI ? I JAK SOBIE Z NIĄ RADZIĆ?

Szanowni Państwo,

Przekazujemy Wam propozycję scenariusza kilku lekcji, których celem jest uświadomienie uczniom, czym jest przemoc słowna, jakie formy przybiera, gdzie występuje i jak sobie z nią radzić.

Zachęcamy do korzystania ze scenariusza, a także do modyfikowania i adaptowania go do własnych potrzeb dydaktycznych i pedagogicznych.

Scenariusz przeciw mowie nienawiści   <- plik do pobrania

Zespół CRiE we współpracy z:

– Fundacją 4 Kroki
– Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
– Łódzkim Towarzystwem Pedagogicznym

logosy MOCNA  MOC  SŁOWA – Konferencja w dn. 25.01.2019r.

W dn. 25 stycznia 2019 w Centrum Dialogu im.Marka Edelmana wraz z Fundacją 4 Kroki i Łódzkim Towarzystwem Pedagogicznym zorganizowaliśmy konferencję

pt: “Co prowadzi ludzi do zachowań nacechowanych przemocą w stosunku do drugiego człowieka?”

Wobec wszechobecnych w naszym codziennym życiu zjawisk przemocy i agresji, hejtu, trolowania, cyberbullingu zadajemy sobie to pytanie, z trudem odnajdując odpowiedź.  Trzeba jej jednak szukać. My, dorośli – rodzice, opiekunowie, wychowawcy, nauczyciele, nie możemy pozostawać bierni, nie możemy nie reagować.

Zapraszamy Panią/ Pana na konferencję na temat występowania w przestrzeni publicznej i cyberprzestrzeni hejtu i przemocy słownej oraz zapobiegania
i przeciwdziałania zjawisku pn. MOCNA  MOC  SŁOWA

podczas której odkryjemy przed Wami sytuacje i okoliczności, w których występuje hejt (a nie jest to tylko środowisko sieci), powiemy, skąd się bierze i czym się przejawia, jakie są jego skutki, a także podczas warsztatów stworzymy Wam okazję do poznania i doświadczenia sposobów zatrzymujących przemoc werbalną.
Konferencję organizuje Łódzkie Towarzystwo Pedagogiczne we współpracy z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana oraz Fundacją 4 KROKI w Łodzi, pod patronatem Prezydent Miasta Łodzi, Hanny Zdanowskiej
MOCNA MOC SŁOWA

Konferencja dla nauczycieli
na temat występowania w przestrzeni publicznej i cyberprzestrzeni hejtu i przemocy słownej oraz zapobiegania i przeciwdziałania zjawisku

Cele konferencji:

 • Uczestnicy uświadomią sobie wagę problemu przemocy słownej w państwie, w szkole,w rodzinie;
 • pozyskają wiedzę na temat mechanizmów powstawania hejtu, form jego występowania w życiu społecznym i w cyberprzestrzeni;
 • wezmą udział w dyskusji na temat zapobiegania i przeciwdziałania przemocy werbalnej;
 • doświadczą sposobów porozumiewania się bez przemocy, mediowania w konfliktach i zapobiegania zjawisku mowy nienawiści.

———————————————————————————————-– 

Materiały z IV Kongresu Edukacyjnego ŁTP

zgodnie z obietnicą udostępniamy Państwu teksty wystąpień Prelegentów z IV. Kongresu ŁTP”
„Wychowanie jako wyzwanie dla szkoły XXI. wieku”

prof. zw. dr hab. B. Śliwerski – Światopogląd w edukacji

dr hab. A. Wróbel-Między teorią a praktyką wychowania…

dr P. Plichta Placówki Wsparcia Dziennego

dr T. Wejner Jaworska Wychowanie przeciwko marginalizacji uczniów

B. Będzińska Wosik Edukacja to relacja

———————————————————————————————-

Zapraszamy na spotkanie Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego,  w czwartek, 27.10.2016r., godz. 17.00

Warsztat nt. budowania własnej wartości poprowadzi

dr Małgorzata Rosin

———————————————————————————————-

26 kwietnia 2016: spotkanie członków ŁTP. Część seminaryjną pt.: “Survival w edukacji to nieustanna sztuka poszukiwania rozwiązań” poprowadził Krzysztof J. Kwiatkowski, założyciel stowarzyszenia Polska Szkoła Survivalu.

———————————————————————————

29. lutego 2016: Kolejne spotkanie członków Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego. Tym razem wysłuchaliśmy prezentacji habilitacyjnego projektu badawczego prof. dr hab. Aliny Wróbel. prof. UŁ pt.: “Problem intencjonalności działania wychowawczego”.

———————————————————————————

11 i 12.01.2016  III odbył się III Kongres Edukacyjny Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi pod nazwą „W poszukiwaniu efektywnych form wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Honorowy patronat nad Kongresem przyjęła pani Prezydent Miasta Łodzi, Hanna Zdanowska. >>pełna informacja i program III Kongresu Edukacyjnego<< oraz >>galeria<<

———————————————————————————

16 marca 2015 pod patronatem Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego odbyło się seminarium nt neurodydaktyki, które poprowadził dr Marek Kaczmarzyk z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Program: (proszę kliknąć żeby pobrać dokładny opis spotkania)

 1. Tajemnice mózgu nastolatka – neurologia rozwijającego się mózgu człowieka w interpretacji zachowań ucznia
 2. Magia neuronów lustrzanych czyli dlaczego lubimy pogodnych nauczycieli?
 3. Pamięć i uwaga

 ——————————————————–

Wykład Prof. Bogusława Śliwerskiego w Łódzkim Towarzystwie Pedagogicznym

Szanowni Państwo,Honorowy Przewodniczący ŁTP, prof. zw. Bogusław Śliwerski inauguruje spotkania z edukacją w roku 2015 wykładem nt.: “Pedagogika i pedagodzy wobec manipulacji polityków oświatowych”.Ukazuje się książka Profesora na ten temat :-)Zainteresowani przygotowaniem do dyskusji mogą ją zakupić w Wydawnictwie Impuls. Tytuł: “Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji“.

Na wykład zapraszamy w poniedziałek, 19 stycznia 2015r., godz. 16.00, w siedzibie ŁTP, ul. Narutowicza 7/9, sala 307D.

Z noworocznymi życzeniami
Beata Matyjas z Zarządem

——————————————————–

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego

24.11.2014 w łódzkim Klubie Nauczyciela odbył się Walny Zjazd Delegatów Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego. Po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Komisji Rewizyjnej i jednogłośnego absolutorium, dotychczasowy Zarząd ŁTP został wybrany do kierowania Stowarzyszeniem przez kolejną kadencję. Poniżej znajdziecie Państwo dokumenty do pobrania.

Przegląd działań Stowarzyszenia

Zjazd 24.11.2014 – prezentacja

Uchwały zjazdu

——————————————————–

Spotkanie członków Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego

12 maja odbyło się kolejne spotkanie członków Łódzkiego Towarzystwa
Pedagogicznego. Temat spotkania, które prowadziła p. Anna Kornacka
brzmiał „Profilaktyka w szkole. Niebieska karta”.

——————————————————–

Kongres Edukacyjny dla nauczycieli, pedagogów i studentów kierunków pedagogicznych pn. „Odmienność w szkole – czyj to problem? Rozważania globalne i lokalne”

14 kwietnia w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej Łodzi odbył
się II. Kongres Edukacyjny dla nauczycieli, pedagogów i studentów
kierunków pedagogicznych pn. „Odmienność w szkole – czyj to problem? Rozważania globalne i lokalne”. Organizatorami Kongresu było Łódzkie Towarzystwo Pedagogiczne i Urząd Miasta Łodzi. Komitet Naukowy Kongresu: prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, dr hab. Beata Jachimczak, dr Beata Matyjas. Zdjęcia z Kongresu >>>proszę kliknąć tutaj

Materiały z Kongresu:

 1. O czym był II Kongres Edukacyjny ŁTP?
 2. mgr Mirosława Mazurkiewicz – Pakiety edukacyjne szansą czy zagrożeniem dla współczesnej edukacji przedszkolnej
 3. dr Grażyna Mikołajczyk – Lerman – Inny w szkole – doświadczenia i opinie uczniów pełnosprawnych i ich rodziców
 4. dr Teresa Wejner-Jaworska – 2014 Prawa i bezprawia
 5. mgr Krzysztof Kwiatkowski – Survival OGIEN 2014

——————————————————–

Zebranie członków Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego

12.XI.2012: Zebranie członków Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego.
Zaplanowany został kolejny rok pracy Stowarzyszenia, a w bloku
merytorycznym z wystąpieniem nt: „Autyzm, Asperger – kolejna ‘moda’,
choroba czy problem cywilizacyjny – i co z tego wynika dla mnie”
wystąpiła Anna Łężak.

——————————————————– 

Kongres Edukacyjny Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego

9 października 2012r: odbył się I. Kongres Edukacyjny Łódzkiego
Towarzystwa Pedagogicznego zorganizowany pod patronatem Prezydent Łodzi,
Hanny Zdanowskiej we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta
Łodzi. Tematem Kongresu były szanse i zagrożenia jakie niesie ze sobą
technologia i media w edukacji.

——————————————————–