Aktualności

———————————————————————————————-– 

Zawód nauczyciel

Ostatnio wiele uwagi poświęca się trudnościom związanym z reformą ustroju szkolnego, uczeniu na dwie zmiany, przeładowanym planom lekcji, niemożliwym do zrealizowania programom, przeciążeniu uczniów, frustracji rodziców. Dyskusja koncentruje się na młodszych i starszych podmiotach naszej pedagogicznej i dydaktycznej aktywności. O nauczycielach, poza związkami zawodowymi, wołającymi po raz nie wiadomo który o godne wynagrodzenie, wspomina się znacznie rzadziej.

Może więc pora pomyśleć chwilę nad tym co to za zawód NAUCZYCIEL/ NAUCZYCIELKA.

Otóż jest to zawód, w którym efekty pracy widać po latach lub nie widać ich wcale, gdy absolwenci rozjeżdżają się po świecie lub z innych powodów nie można zdobyć wiedzy o ich losach. Jest to zawód, wobec którego stawia się wysokie wymagania osobowościowe, merytoryczne, etyczne.

Samorządowe organy założycielskie, instytucje nadzoru, uczelnie, społeczeństwo, uczniowie chcieliby nauczycieli dobrze przygotowanych do pracy, kompetentnych dydaktycznie i wychowawczo, najlepiej dwu- lub trójprzedmiotowców, przyjaznych, cierpliwych, wrażliwych, indywidualnie traktujących każde dziecko, rozumiejących i uwzględniających potrzeby uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dyspozycyjnych dla rodziców, doskonalących ustawicznie siebie i swój warsztat pracy.

Minister chciałby nauczyciela realizującego politykę oświatową państwa, dyrektor potrzebuje jego wsparcia w realizacji swojej wizji rozwoju szkoły, uczeń i rodzic oczekuje uśmiechu, wyrozumiałości, no i oczywiście bycia alfą i omegą w wykładanym obszarze wiedzy.

Talking to pupils

Mało kto jednak pyta i troszczy się o potrzeby i emocje nauczyciela.
A te bywają zwykle sprzężone z kulturą organizacyjną szkoły, ze stylem zarządzania dyrektora, z wielkością szkoły, ze środowiskiem, w którym szkoła funkcjonuje.
Wyobrażam sobie, że wcale nierzadko potrzeby dyrektora nie pokrywają się z potrzebami nauczyciela, tak jak i potrzeby rodzica są indywidualnie zróżnicowane. Dyrektor nastawia się na wysokie wskaźniki, dobry wynik ewaluacji zewnętrznej, wysokie miejsce w rankingu lokalnej gazety. Potrzebuje uznania, sukcesu, poczucia ważności, porządku w szkole. Jest bowiem odpowiedzialny za niemal wszystkie aspekty funkcjonowania zarządzanej przez siebie placówki i znajdującej się w niej społeczności. Nauczyciel, który wybrał ten zawód z powołania i motywacji wewnętrznej, bardziej dąży do bliskości i porozumienia z uczniem, partnerstwa w relacjach z rodzicami, szacunku i współpracy. Chciałby być także autonomiczny w swojej pracy i realizować własne i szkolne cele w sposób, który uznaje za sensowny, zasadny i przynoszący efekty. Bo sukces ucznia jest radością nauczyciela. Gdy nauczyciel jest kreatywny, poszukujący i w ciągłym procesie rozwoju, wymyśla rozwiązania pionierskie, takie, które wcześniej nie zostały sprawdzone i spopularyzowane, obrywa od dyrekcji i rodziców, bo ci się obawiają o bezpieczeństwo dzieci, o zrealizowanie programu, o wynik egzaminu zewnętrznego. Jeśli natomiast robi, co swoje, to znaczy, tylko to, co do niego należy, słyszy uwagi, że się nie angażuje, że nie lubi dzieci, że źle wybrał zawód.
Uczeń, który chciałby być wzięty pod uwagę, zauważony, wysłuchany, często nie znajduje u dorosłych empatycznego zrozumienia i wsparcia, ponieważ jest jednym z wielu innych uczniów, którzy też mają swoje indywidualne potrzeby i dążą do ich zaspokojenia.
Rodzic, który widzi tylko swoje dziecko i na nim skupia uwagę, nie rozumie, że jeden nauczyciel ma pod opieką dwudziestu kilku lub nawet trzydziestu podobnych do jego pociechy podopiecznych, więc nie jest w stanie zajmować się tylko jego Kacprem. Zajmuje się nim jak może w ramach swych możliwości i warunków, ale dla rodzica to za mało.
W tym zróżnicowaniu, gdy różne grupy członków społeczności szkolnej nie zaspokajają swoich potrzeb, grają emocje. Często są to uczucia nieprzyjemne, takie jak frustracja, smutek, lęk, wstyd, zniechęcenie, zniecierpliwienie, zwątpienie, samotność.

Jak ustrzec się agresji, ranienia się nawzajem, obwiniania, gdy każda ze stron w tym tyglu uczuć, potrzeb, myśli i przekonań popełni błąd? Gdy rodzic okaże swoje zniecierpliwienie lub dezaprobatę dla oceny? Gdy nauczyciel wpisze do dziennika elektronicznego uwagę w stylu „córka jadła kanapkę na lekcji; proszę z nią porozmawiać”? Gdy uczeń odburknie dyrektorowi, że szkoła nie ma prawa ograniczać jego swobód obywatelskich zabraniając używania telefonu komórkowego? Gdy dyrektor sprzeciwi się wycieczce do parku linowego, a rodzicom powie, żeby się najpierw zastanowili, zanim o coś poproszą? Gdy do tego wyobrazimy sobie, że rodzic wpada do szkoły na przerwę i w ciągu dziesięciu minut oczekuje rozwiązania problemu, nikłe są szanse na porozumienie i zbudowanie relacji.

„Obyś cudze dzieci uczył” – brzmi życzenie kary dla kogoś, kto nam podpadł.
A przecież nauczanie i wychowywanie to piękna relacja międzyludzka, którą można tak ułożyć i pielęgnować, by wszystkich wzbogacała i wszystkim dawała radość i energię.
”Żeby tylko nam się chciało, tak jak nam się nie chce!” No właśnie! Żeby tylko nam się chciało zauważyć, że wszyscy jesteśmy ludźmi, mali i duzi, z bagażem większych i mniejszych doświadczeń i przeżyć; że wszyscy mamy te same piękne potrzeby, ale czasami wybieramy inne strategie ich zaspokajania. Że nauczyciele wykonują zawód, który z założenia przyczynia się do dobrostanu uczniów, do wspierania ich w rozwoju i niesienia im pomocy; że czasami mają swoje zmartwienia, smutki i kłopoty, które hamują uśmiech na twarzy i życzliwe zainteresowanie problemami wychowanków.

I stres. Stres, o którym mówi się dopiero wtedy, gdy nauczyciel czuje syndrom wypalenia zawodowego. Według badań przeprowadzonych w 1994r. przez Rudolfa Kretschmanna, opublikowanych w Polsce w 2016 r.[1]:

 • 51% ankietowanych nauczycieli przyznało, że ich myśli krążą ciągle lub często wokół pracy,
 • 53% denerwuje się już na długo przed trudnymi (zawodowymi) sytuacjami,
 • 72% (!) nie jest w stanie się odprężyć po trudnych przeżyciach związanych z pracą,
 • 32% już w niedzielne popołudnie ze zgrozą myśli o kolejnym dniu pracy.

Prowadzi to do istnego błędnego koła: od rozdrażnienia poprzez zdenerwowanie, niepokój, wyczerpanie, aż do ponownego, jeszcze większego rozdrażnienia.

Może więc warto pomyśleć o tych wszystkich złożonościach, które wywierają wpływ na funkcjonowanie szkoły i w szkole i zadbać o dobre, przyjazne, pełne wzajemnej empatii i szacunku relacje. To rekomendacja dla wszystkich członków społeczności szkolnych.
Zauważmy w drugim człowieku jego dobro. Bądźmy wrażliwi i uważni na siebie nawzajem.
To nam tylko pomoże odnaleźć się w systemie i zamienić obowiązek szkolny na radość z poznawania siebie, ludzi oraz świata.

 

dr Beata Owczarska

Centrum Rozwoju i Edukacji

 

[1] Kretschmann R. (red.), Stres w zawodzie nauczyciela, GWP, Gdańsk, 2016

———————————————————————————————-

Nowe godziny pracy Centrum Rozwoju i Edukacji: 8.00-16.00 (pon. – pt.)

———————————————————————————————-

Szkolenia w obszarze:  NVC (Nonviolent Communication) Marshalla Rosenberga dla nauczycieli

Zapraszamy do zapoznania się z naszą nową propozycją z obszaru doskonalenina – szkolenia z zakresu NVC, adresowane do nauczycieli. Pełną ofertę szkoleń dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek pedagogicznych znajdziecie Państwo w zakładce “Szkolenia”.

KONTAKT NAD ROZWIĄZANIE – 16 godz. dyd.

 1. Wszyscy mamy piękne potrzeby.
  „Każda krytyka czy agresywne zachowanie jest tragicznym wyrazem niezaspokojonych potrzeb”. Marshall Rosenberg
 2. Cztery kroki do porozumienia bez przemocy.
 3. Empatia

ZA KAŻDYM NIE STOI TAK – 16 godz. dyd.

 1. Nazywanie uczuć drugiej osoby pozwala wrócić do siebie.
 2. Język żyrafy versus język szakala.
 3. Osądy o sobie i innych – cztery reakcje na trudny komunikat.
 4. Wyrażając prośby uwzględniać w nich świat drugiej osoby.

NIE WSZYSTKO ZŁOTO CO SIĘ ŚWIECI – 16 godz. dyd.

 1. Etykiety
 2. Pozytywna informacja zwrotna.
 3. Wszystko, co robimy, jest darem.
  „Chodzi o budowanie takiego kontaktu, który sprawia, że naturalne dawanie się dzieje”. Marshall Rosenberg

SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W POKOJOWY SPOSÓB – 16 godz. dyd.

 1. Porzucanie zamiaru zmuszania innych do tego, na czym nam zależy. Tworzenie okoliczności, dzięki którym wszyscy zaspokajają swoje potrzeby.
 2. Mamy zawsze wybór: racja czy relacja.
 3. Od konfliktu do dylematu.

WYCHOWANIE W DUCHU EMPATII – 16 godz. dyd.

 1. Na jakich rodziców nas wychowano?
 2. Granice przymusu i kary.
 3. Niedoskonałość nagród.
 4. Wojna o prace domowe.
 5. Bezwarunkowa miłość.

WYCHOWANIE WARUNKOWE – 16 godz. dyd.

 1. „Pozytywne uczucia, które mamy dla naszych dzieci, nie są tak ważne, jak dziecięca percepcja naszego postępowania”. Alfie Kohn
 2. „Im bardziej ktoś jest nagradzany za zrobienie czegoś, tym mniej będzie skłonny interesować się rzeczą, którą musiał zrobić, żeby dostać nagrodę”. Alfie Kohn
 3. Porozmawiajmy o miłości. Porozmawiajmy o motywacji.

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z naszym biurem.

Zespół CRiE

———————————————————————————————-

Wyjazd edukacyjny Klubu Europa w Naszej Szkole – dzień 3

Szybciej niż byśmy chcieli mija nam czas w Danii.
Wracamy do Polski pełni zachwytu szkołą, systemem oświaty, Jesperem Juulem, ludźmi, achitekturą, morzem…

Pozdrawiamy!

Członkowie Klubu Europa w Naszej Szkole

wraz z zespołem CRiE

———————————————————————————————-

Wyjazd edukacyjny Klubu Europa w Naszej Szkole – dzień 2

Ogromne wrażenie zrobiła na nas 10-klasowa szkoła podstawowa w Nørrebro Park Skole w Kopenhadze.
Szkoła, w której najwyższymi wartościami są relacje międzyludzkie i zaufanie. Szkoła, która daje przestrzeń do nauki i pracy uczniom i nauczycielom.

Pozdrawiamy!

Członkowie Klubu Europa w Naszej Szkole

wraz z zespołem CRiE

———————————————————————————————-

Wyjazd edukacyjny Klubu Europa w Naszej Szkole – dzień 1

1

 

Projekt edukacyjny “Kopenhaga 2018″, dzień pierwszy.

Przed chwilą dobiliśmy do duńskiego wybrzeża.

Ruszamy do Kopenhagi!

 

Pozdrawiamy!

Członkowie Klubu Europa w Naszej Szkole

wraz z zespołem CRiE

———————————————————————————————-

Materiały z IV Kongresu Edukacyjnego ŁTP

zgodnie z obietnicą udostępniamy Państwu teksty wystąpień Prelegentów z IV. Kongresu ŁTP”
„Wychowanie jako wyzwanie dla szkoły XXI. wieku”

prof. zw. dr hab. B. Śliwerski – Światopogląd w edukacji

dr hab. A. Wróbel-Między teorią a praktyką wychowania…

dr P. Plichta Placówki Wsparcia Dziennego

dr T. Wejner Jaworska Wychowanie przeciwko marginalizacji uczniów

B. Będzińska Wosik Edukacja to relacja

———————————————————————————————-

Oferta studiów podyplomowych on-line i blended w roku 2019 !
Poniżej znajdziecie Państwo listę aktualnych kierunków studiów podyplomowych, na które aktualnie prowadzimy nabór. Studia podyplomowe w formule on-line prowadzone są w formie e-learningowej, ostatni zjazd na każdym z kierunków odbywa się stacjonarnie. W przypadku studiów podyplomowych prowadzonych w formule blended learning część zajęć odbywa się stacjonarnie, zaś część w formie e-learningu, proporcje zajęć w obu formułach są uzależnione od specyfiki danego kierunku studiów.

Studia w formule „On-line”:

 1. Zarządzanie oświatą
 2. Pedagogika ogólna – kwalifikacje nauczycielskie
 3. Pedagogika wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego
 4. Plastyka – dydaktyka nauczania przedmiotu
 5. Muzyka – dydaktyka nauczania przedmiotu
 6. Wiedza o kulturze – dydaktyka nauczania przedmiotu
 7. Dydaktyka nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III
 8. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 9. Doradztwo zawodowe

Studia w formule „Blended Learning” (częściowo stacjonarnie i w formule e-learningu)

 1. Coaching dla kadr oświatowych
 2. Przywództwo edukacyjne
 3. Edukacja wspierająca z pedagogiką specjalną
 4. Oligofrenopedagogika z rehabilitacją osób z autyzmem
 5. Logopedia
 6. Resocjalizacja i socjoterapia
 7. Tyflopedagogika
 8. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Kierunki biznesowe (studia w całości stacjonarne)

 1. Zarządzanie Zespołem Sprzedaży
 2. Coaching w biznesie

———————————————————————————————-

Plastyka – dydaktyka nauczania przedmiotu

Plastyka – dydaktyka nauczania przedmiotu to studia podyplomowe realizowane w formule on-line. Obejmują swoim zakresem dydaktykę nauczania przedmiotu Plastyka, mogą je podjąć absolwenci wyższych studiów humanistycznych lub studiów związanych z edukacją artystyczną czy kulturalną. W programie studiów zawarto oczywiście bloki dydaktyki ogólnej i szczegółowej oraz blok przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, stanowi to o kwalifikacyjnym charakterze studiów, uprawniają  one bowiem do nauczania przedmiotu na etapie edukacyjnym, do którego nauczyciel ma przygotowanie zawodowe (studia licencjackie/ studia magisterskie).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi studiów podyplomowych na kierunku

Plastyka – dydaktyka nauczania przedmiotu lub kontakt z naszym biurem.

Zespół CRiE

———————————————————————————————-

Muzyka – dydaktyka nauczania przedmiotu

Muzyka to kolejne studia podyplomowe on-line w naszej ofercie. To kierunek z zakresu dydaktyki nauczania przedmiotu Muzyka, który mogą podjąć absolwenci wyższych studiów humanistycznych lub studiów związanych z edukacją artystyczną/ kulturalną. Zawarte w programie tych studiów podyplomowych bloki dydaktyki ogólnej i szczegółowej oraz blok przygotowania psychologiczno-pedagogicznego stanowią o kwalifikacyjnym charakterze studiów, które uprawniają do nauczania przedmiotu na etapie edukacyjnym, do którego nauczyciel ma przygotowanie zawodowe (studia licencjackie/ studia magisterskie).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi studiów podyplomowych na kierunku

Muzyka – dydaktyka nauczania przedmiotu lub kontakt z naszym biurem.

Zespół CRiE

———————————————————————————————-

Pedagogika wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Kolejnym kierunkiem, który znajdziecie Państwo w ofercie Studiów Podyplomowych Centrum Rozwoju i Edukacji Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki jest Pedagogika wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Są to studia podyplomowe on-line nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas 1-3. Studia są adresowane do osób z wykształceniem pedagogicznym, które zamierzają podjąć pracę w placówce przedszkolnej i/lub w nauczaniu wczesnoszkolnym lub też przygotowują się do roli dyrektora przedszkola (posiadając odpowiednie kwalifikacje do zarządzania placówką oświatową).

Słuchacze studiów podyplomowych Pedagogika wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego on-line odbywają 150 godzinną praktykę zawodową, z czego 75 godzin w przedszkolu i 75 godzin w szkole, w klasach 1-3.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi studiów podyplomowych na kierunku

Pedagogika wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego lub kontakt z naszym biurem.

Zespół CRiE

———————————————————————————————-

Pedagogika ogólna – kwalifikacje nauczycielskie

Kolejny kierunek, który znajdziecie Państwo w ofercie Studiów Podyplomowych Centrum Rozwoju i Edukacji to Pedagogika Ogólna.

Są to studia podyplomowe on-line nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela. Zainteresują one specjalistów różnych dziedzin, którzy planują związać swą karierę zawodową z nauczaniem.

W programie tych studiów podyplomowych o charakterze kwalifikacyjnym, uprawniającym do wykonywania zawodu nauczyciela, zawarliśmy zagadnienia istotne ze względu na zadania pedagogiczne i dydaktyczne nauczyciela i wychowawcy na wszystkich etapach edukacyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się ofertą studiów na kierunku Pedagogika Ogólna i kontakt z naszym biurem!

Zespół CRiE

———————————————————————————————-Do kogo adresowane są studia podyplomowe w Centrum Rozwoju i Edukacji?

Zapraszamy na studia podyplomowe nauczycieli, dyrektorów, pedagogów, doradców zawodowych.
Realizujemy studia podyplomowe w trybie on-line i w trybie blended-learning.
Wszystkie programy studiów podyplomowych dla nauczycieli o charakterze kwalifikacyjnym spełniają kryteria opisane w Rozporządzeniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wytycznych Krajowej Ramy Kwalifikacji.

Studia podyplomowe dla nauczycieli, dyrektorów, pedagogów, doradców zawodowych realizowane on-line lub jako blended-learning mają zapewnioną tożsamą jakość z programami realizowanymi stacjonarnie. Pod względem merytorycznym, strukturalnym, czasowym nie różnią się one od studiów podyplomowych realizowanych w sali dydaktycznej. Słuchacze mogą studiować w wybranym przez siebie miejscu i czasie, jednak nie mogą realizacji programu ani skrócić ani przyśpieszyć.

Nasza oferta studiów podyplomowych on-line i/lub w trybie blended-learning adresowana jest do nauczycieli, dyrektorów, pedagogów, doradców zawodowych, którzy są systematyczni w pracy, zdyscyplinowani w realizacji celów, potrafią zarządzać czasem i przestrzegać wymaganych terminów.

Słuchacze i Absolwenci, w studiowaniu w WSFI CRiE doceniają wartość i użyteczność udostępnianej wiedzy, formę przekazu, znaczenie informacji zwrotnej do wykonanych zadań dla rozwoju zawodowego, a także stały sympatyczny kontakt z moderatorami platformy i ich wsparcie w razie potrzeby.

Zapraszamy na studia podyplomowe do WSFI CRiE nauczycieli, dyrektorów, pedagogów, doradców zawodowych, a także całe rady pedagogiczne, dla których opracowujemy specjalnie dedykowane programy!

W najbliższym czasie będziemy kolejno prezentować prowadzone przez nas poszczególne kierunki studiów.

Zespół CRiE - kontakt

———————————————————————————————-

Nowy profil na FB

Zapraszamy do odwiedzania i polubienia nowego, trenerskiego profilu dr Beaty Owczarskiej w serwisie Facebook – Beata Owczarska Certyfikowany Trener FRIS. Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych warsztatami FRIS i serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań i konsultacji.

fris - O MNIE - FB

O FRIS - poznaj FRIS!

———————————————————————————————-

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów podyplomowych on-line w CRiE trwa cały rok!

grafika post crie oferta reklama

Każdy Student otrzymuje indywidualnie przygotowany “Harmonogram zajęć na studiach podyplomowych (…)”, zgodnie z którym przystępuje do kolejnych zjazdów. Kierunki studiów podyplomowych w formule on-line, na które aktualnie rekrutujemy to:

 1. Zarządzanie oświatą
 2. Pedagogika ogólna – kwalifikacje nauczycielskie
 3. Pedagogika wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego
 4. Plastyka – dydaktyka nauczania przedmiotu
 5. Muzyka – dydaktyka nauczania przedmiotu
 6. Wiedza o kulturze – dydaktyka nauczania przedmiotu
 7. Dydaktyka nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III
 8. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Wszystkich przyszłych Studentów studiów podyplomowych zapraszamy do kontaktu z naszym biurem!

———————————————————————————————–

szkolenia adresowane do grup jak i szkolenia indywidualne.Oferujemy Państwu całoroczne kompleksowe wspomaganie szkoły, oparte na wspólnej diagnozie potrzeb, obejmujące:

 • doskonalenie nauczycieli,
 • wspieranie rozwoju szkoły (projekty school development),
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla nauczycieli, uczniów i rodziców w formie konsultacji indywidualnych, terapii, analizy przypadków i planowania działań wspierających.

Zasady współpracy, harmonogram działań, metody monitoringu i ewaluacji zapisujemy w negocjowanym z Dyrekcją szkoły/ placówki kontrakcie.Wszystkie szkolenia zostały opracowane w taki sposób, aby dostosować ich treść i czas trwania do potrzeb Rady Pedagogicznej konkretnej szkoły czy placówki.

Więcej informacji dostępnych jest w zakładce SZKOLENIA. W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z naszym biurem.

 ———————————————————————————————–

Nowa oferta studiów podyplomowych on-line i blended!
Poniżej znajdziecie Państwo listę kierunków studiów podyplomowych, na które aktualnie prowadzimy nabór. Studia podyplomowe w formule on-line prowadzone są w formie e-learningowej, ostatni zjazd na każdym z kierunków odbywa się stacjonarnie. W przypadku studiów podyplomowych prowadzonych w formule blended learning część zajęć odbywa się stacjonarnie, zaś część w formie e-learningu, proporcje zajęć w obu formułach są uzależnione od specyfiki danego kierunku studiów.

Studia w formule „On-line”:

 1. Zarządzanie oświatą
 2. Pedagogika ogólna – kwalifikacje nauczycielskie
 3. Pedagogika wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego
 4. Plastyka – dydaktyka nauczania przedmiotu
 5. Muzyka – dydaktyka nauczania przedmiotu
 6. Wiedza o kulturze – dydaktyka nauczania przedmiotu
 7. Dydaktyka nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III
 8. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Studia w formule „Blended Learning” (częściowo stacjonarnie i w formule e-learningu)

 1. Coaching dla kadr oświatowych
 2. Coaching II (nowość dla początkujących coachów)
 3. Przywództwo edukacyjne
 4. Edukacja wspierająca z pedagogiką specjalną
 5. Oligofrenopedagogika z rehabilitacją osób z autyzmem
 6. Logopedia
 7. Pedagogika resocjalizacyjna
 8. Resocjalizacja i socjoterapia
 9. Tyflopedagogika
 10. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 11. Wychowanie do życia w rodzinie – dydaktyka nauczania przedmiotu

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem!

———————————————————————————————–Studia podyplomowe Coaching II

Rozpoczynamy studia podyplomowe dla początkujących coachów, dyrektorów, pedagogów, psychologów szkolnych.

Studia obejmują: 10 zjazdów, 2 semestry, bazę do certyfikacji w ICC.

Szczegóły w zakładce Studia – Studia Oświatowe – Coaching II
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i kontaktu z naszym biurem!

————————————————————————————————-W jakim trybie studiować? Jak wyglądają studia online? Czy studia online lub zawierające elementy online dadzą mi odpowiednie kwalifikacje?
Studia podyplomowe w Centrum Rozwoju i Edukacji studia dostępne w trybie blended learning oraz w trybie on line.

Zasadnicza różnica w dostępnych trybach studiów polega na organizacji zjazdów. W przypadku wyboru przez studenta formy blended learning część zjazdów odbywa się stacjonarnie, a część to studia w formule online. W przypadku wyboru trybu online zajęcia odbywają się na platformie edukacyjnej CRiE, poza pierwszym i ostatnim zjazdem,  które (ze względów formalnych) odbywają się stacjonarnie.

Zakres tematyki poszczególnych kierunków studiów dla każdego z trybów jest tożsamy. Studiując online otrzymujesz te same materiały i rozwiązujesz takie same zadania, jak studenci trybu blended.

Platforma, będąca rozbudowanym narzędziem, umożliwiającym zastosowanie bardzo różnorodnych metod prowadzenia zajęć i przekazywania informacji studiującym zapewnia Studentom uczącym się w trybie online taki sam dostęp do informacji, jaki posiadają Studenci, którzy wybrali tryb blended learning.

Prowadzona przez nas platforma edukacyjna jest narzędziem prostym w obsłudze, po którym poruszanie się jest bardzo intuicyjne. Platforma posiada przyjazny interface, umożliwia studentom stały dostęp do bieżących informacji o tym, co dzieje się na naszej uczelni, oferuje także dostęp do własnych prac, wyników, ocen, a także do bezpośredniego, stałego kontaktu z prowadzącymi.

 

źródło: platforma edukacyjna Centrum Rozwoju i Edukacji, crie.pl

Jeśli nie jesteś pewny, który z trybów będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami! Chętnie pomożemy Ci podjąć decyzję i odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Zapraszamy do studiowania!

 ————————————————————————————————-

Studiuj online również w wakacje!

Szanowni Państwo, dla większości z Was trwają już wakacje, przypominamy jednak, że okres nauki w Centrum Rozwoju i Edukacji określa sam Studiujący. Przez cały rok możecie Państwo dołączyć do grup na studiach online.

W naszej ofercie studiów ON LINE znajdziecie:

Już wkrótce na naszej stronie pojawi się oferta kierunków studiów podyplomowych w trybie blended learning i stacjonarnym, które uruchomimy w nowym roku szkolnym (2016/17). Dodatkowych informacji udzielamy w naszym biurze, telefonicznie i mailowo. Zapraszamy do kontaktu.

————————————————————————————————-

Oferta szkoleń dla oświaty: szkolenia i kursy dla nauczycieli, dla szkół i innych placówek edukacyjnych

Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą szkoleń dla szkół i placówek edukacyjnych. Znajdziecie w niej Państwo zarówno szkolenia adresowane do grup jak i szkolenia indywidualne.Oferujemy Państwu całoroczne kompleksowe wspomaganie szkoły, oparte na wspólnej diagnozie potrzeb, obejmujące:

 • doskonalenie nauczycieli,
 • wspieranie rozwoju szkoły (projekty school development),
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla nauczycieli, uczniów i rodziców w formie konsultacji indywidualnych, terapii, analizy przypadków i planowania działań wspierających.

Zasady współpracy, harmonogram działań, metody monitoringu i ewaluacji zapisujemy w negocjowanym z Dyrekcją szkoły/ placówki kontrakcie.Wszystkie szkolenia zostały opracowane w taki sposób, aby dostosować ich treść i czas trwania do potrzeb Rady Pedagogicznej konkretnej szkoły czy placówki.

Tematy szkoleń z podziałem na obszary znajdziecie Państwo poniżej.

Szkolenia w obszarze: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

 1. Organizacja i planowanie pracy nauczycielskich zespołów zadaniowych; określenie nowego zakresu zadań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym. Rola i zadania koordynatora zespołu (minimum 2 x 4 godz. dyd.)
 2. Dostosowanie programów nauczania i metod pracy do koncepcji programowej i organizacyjnej kształcenia w formach integracyjnych.
 3. Opracowanie indywidualnego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 4. Plan działań wspierających. Indywidualizacja metod i form pracy z uczniem o SPE.
 5. Metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów oraz ich możliwości psychofizyczne (minimum 2 x 4 godz. dyd.).
 6. Praca z dzieckiem sześcioletnim w klasie pierwszej szkoły podstawowej (minimum 2 x 4 godz. dyd.).
 7. Rehabilitacja dzieci z dysfunkcją ruchu i wadami postaw

Spotkania z rodzicami (2-3 godz. dyd.)

 1. Style uczenia się dziecka.
 2. Zmiana etapu edukacyjnego.
 3. Radzenie sobie ze stresem dziecka.
 4. Zainteresowania dziecka – rozwijanie mocnych stron.

Szkolenia w obszarze: Wychowanie, opieka

 1. Agresja w szkole – jak przeciwdziałać ?
 2. Nauczyciel wychowawca – doradca życiowy.
 3. Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
 4. Rola rodziców w planowaniu i realizacji statutowych zadań szkoły.
  Rzeczywista, nie deklaratywna, współpraca z rodzicami.
 5. Konflikt w szkole. Jak zapobiegać, przeciwdziałać, jak sobie radzić?
 6. Pedagogika Thomasa Gordona – „Wychowanie bez zwycięzców i pokonanych”.
 7. Prawa dziecka.
 8. Prawa nauczyciela, ucznia i rodzica.
 9. Wspomaganie edukacji obywatelskiej i patriotycznej.
 10. Narkotyki w szkole.
 11. Diagnoza pedagogiczna i dydaktyczna oraz sposoby jej wykorzystywania w procesie edukacji.
 12. Wspieranie rozwoju, zdolności i kreatywności ucznia.
 13. Rozwijanie i kształtowanie postaw wychowawczych uczniów poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
 14. Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej ucznia

Szkolenia w obszarze: Rozwój zawodowy nauczyciela

 1. Autorytet, wizerunek i etyka – wyzwania współczesnego nauczyciela.
 2. Awans zawodowy nauczyciela – planowanie ścieżki rozwoju.
 3. Organizacja warsztatu pracy młodego nauczyciela.
 4. Emisja i higiena głosu.
 5. Wypalenie zawodowe nauczyciela.
 6. Przygotowanie nauczyciela i ucznia do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.
 7. Hospitacje koleżeńskie i diagnozujące.
 8. Wspieranie współpracy nauczycieli przedmiotu i języka obcego (kształcenie dwujęzyczne).
 9. Akademia Umiejętności Nauczycielskich (praktyczne porady, jak radzić sobie w trudnych, często zaskakujących sytuacjach zawodowych w miejscu pracy?).

Szkolenia w obszarze: Zarządzanie

 1. Rola dyrektora w strategicznym zarządzaniu szkołą/placówką. Efekt synergii zasługą przywódcy.
 2. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla potrzeb edukacji.
 3. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli – diagnoza potrzeb, planowanie działań, budowanie struktury projektu WDN, realizacja planu, zarządzanie procesem, ewaluacja (minimum 1 rok szkolny).
 4. Ewaluacja wewnętrzna skutecznym narzędziem podnoszenia jakości edukacji.
 5. Edukacyjna wartość dodana.
 6. Wdrażanie wniosków z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych
  w celu doskonalenia efektywności kształcenia.
 7. Jak być konkurencyjnym na rynku? Marketing i budowanie wizerunku placówki oświatowej.
 8. Kontakt z mediami. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi (opisy przypadków).
 9. Wspomaganie szkół w osiąganiu wysokiej jakości pracy. Budowanie systemu jakości (minimum 2 x 4 godz. dyd.).

Szkolenia w obszarze: Dydaktyka

 1. Projekt edukacyjny w praktyce szkolnej.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów. Ocenianie kształtujące (minimum 2 x 4 godz. dyd.).
 3. Autoprezentacja – przygotowanie ucznia do wypowiedzi ustnych i doboru wizualizacji.
 4. Budowanie zajęć interdyscyplinarnych.
 5. Europa w szkole (projekty, eventy, członkostwo w Klubie EUROPA W NASZEJ SZKOLE).
 6. Konstruowanie, realizacja i ewaluacja nowatorskich programów edukacyjnych.
 7. Kształtowanie umiejętności planowania kariery zawodowej przez ucznia.

Szkolenia w obszarze: COACHING

Więcej informacji dostępnych jest w zakładce SZKOLENIA. W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z naszym biurem.

————————————————————————————————-

Szanowni Państwo, rozpoczynamy nowy semestr. Wśród uruchamianych kierunków znajdziecie Dydaktykę nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III. Tworzymy dodatkową grupę ze względu na duże zainteresowanie kierunkiem. Podstawowe informacje znajdziecie Państwo poniżej. Zachęcamy również do zapoznania się ze szczegółami w zakładce poświęconej wszystkim kierunkom studiów podyplomowych.

Dydaktyka nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III. /Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – NOWOŚĆ!

Dziś przybliżymy kolejny kierunek studiów podyplomowych z naszej oferty – Dydaktyka nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach  I-III/ Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Kierunek został oznaczony “podwójną” nazwą ze względu na szczególne zainteresowanie osób chcących nabyć kwalifikacje z zakresu nauczania języka angielskiego w przedszkolu lub klasach I-III. Studia te są dostępne w formule on-line.

Dla kogo?

 • dla osób z wykształceniem  wyższym I. lub II. stopnia kierunków humanistycznych,
 • dla osób, które zamierzają pracować w zawodzie nauczyciela języka obcego nowożytnego w przedszkolu i klasach I – III
 • dla osób, które chcą uzyskać kwalifikacje pedagogiczne, a posiadają stosowne kwalifikacje językowe* (certyfikat językowy)
 • dla nauczycieli, którzy dotychczas nie nauczycieli języka obcego, a posiadają stosowne kwalifikacje językowe* (certyfikat językowy)

* dokumenty do pobrania – Rozporządzenie MEN 1, Rozporządzenie MEN 2.

Jak wygląda program studiów?

Studia podyplomowe Dydaktyka nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III/ Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej nadają kwalifikacje w zakresie nauczania języka obcego nowożytnego w przedszkolach i klasach I-III szkołach. Program studiów podyplomowych obejmuje zagadnienia z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego prawa oświatowego, dydaktyki szczegółowej w zakresie nauczania języka obcego nowożytnego w przedszkolu i na I. etapie edukacji (klasy I-III). Studia podyplomowe Dydaktyka nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III/ Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej obejmują także elementy techniki nauczania języka obcego, w tym również tematykę z zakresu nowoczesnych technologii. Dodatkowo podczas studiów studenci odbywają praktyki w wymiarze 60 godzin.

Szczegółowy opis kierunku znajdziecie Państwo na stronie poświęconej kierunkowi Dydaktyka nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III/ Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Gdzie znajdę pracę?

 • w przedszkolach (placówki publiczne i niepubliczne)
 • w szkołach podstawowych (placówki publiczne i niepubliczne)

Ile trwają studia na kierunku Dydaktyka nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III. /Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej?

 • 2 semestry,
 • 360 godzin, oraz 60 godzin praktyk

*on-line:

 • 14 zjazdów on-line
 • 15-ty zjazd stacjonarny (zakończenie studiów/obrona)

W jakim trybie mogę studiować?

Studia podyplomowe Dydaktyka nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III/ Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej to studia dostępne wyłącznie w trybie on line, tzn. w trybie opartym o zajęcia na platformie e-learningowej. Dokładny podział zjazdów oraz ich harmonogram student otrzymuje przed rozpoczęciem zajęć.

Zapraszamy do studiowania!

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z naszym biurem.

————————————————————————————————-

Szanowni Państwo, rozpoczęliśmy rekrutację na kolejny semestr na następujących kierunkach studiów podyplomowych w całości ON LINE:

Studia rozpoczną się w marcu 2016. Poniżej znajdziecie Państwo krótki opis każdego z kierunków, na które prowadzimy nabór. Dodatkowych informacji udzielamy w naszym biurze, telefonicznie i mailowo. Zapraszamy do kontaktu.

————————————————————————————————-Zarządzanie oświatą – studiuj w wybranej przez siebie formule !

Dziś przybliżymy kolejny kierunek studiów podyplomowych z naszej oferty – Zarządzanie oświatą. Studia te są dostępne zarówno w formule blended learning jak i w formule on line. To do Państwa należy decyzja, która forma studiowania jest Państwu bliższa. Zakres tematyczny oraz ilość godzin realizowana w programie studiów jest tożsama dla każdej z form studiowania.

Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą

Dla kogo?

 • dla osób z wykształceniem  wyższym I. lub II. stopnia kierunków humanistycznych,
 • dla dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych,
 • dla osób planujących objęcie stanowisk kierowniczych w oświacie.

Jak wygląda program studiów?

Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą nadają kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także uprawniają do objęcia stanowisk kierowniczych w instytucjach nadzorujących działalność oświatową. Program studiów podyplomowych Zarządzanie oświatą obejmuje zagadnienia z zakresu prawa oświatowego, kierowania i administrowania placówką oświatową, podstaw organizacji i zarządzania, a także kształcenia dorosłych. Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą obejmują także elementy zarządzania finansami, w tym majątkiem szkoły, kierowanie i administrowanie placówką oświatową oraz nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia. Dodatkowo Studenci tego kierunku uczestniczą w zajęciach poszerzających wiedzę z zakresu informatyki w zarządzaniu. Zajęcia te pomagających absolwentom studiów Zarządzanie oświatą wdrożyć nowoczesne technologie informacyjne w zarządzanej przez siebie placówce.

Szczegółowy opis kierunku znajdziecie Państwo na stronie poświęconej kierunkowi Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą.

Gdzie znajdę pracę?

 • w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • w placówce oświatowej dowolnego typu (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła gimnazjalna, szkoła ponadgimnazjalna, szkolna bursa, internat, MOS etc.),
 • w instytucjach i placówkach nadzorujących działalność oświatową lub związanych z oświatą.

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie oświatą?

 • 2 semestry,
 • 240 godzin, oraz 30 godzin praktyk

*blended learning:

 • 8 zjazdów on-line
 • 7 zjazdów stacjonarnych (sob, niedz. – 9.00 – 15.45)

*on line:

 • 14 zjazdów on-line
 • 15-ty zjazd stacjonarnie (zakończenie studiów/obrona)

W jakim trybie mogę studiować?

Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą to studia dostępne w trybie blended learning oraz w trybie on line. W przypadku wyboru przez studenta formy blended learning część zjazdów odbywa się stacjonarnie, a część to studia w formule on line. W przypadku wyboru trybu on line tylko pierwszy i ostatni zjazd (ze względów formalnych) odbywają się stacjonarnie. Dokładny podział zjazdów oraz ich harmonogram student otrzymuje przed rozpoczęciem zajęć.

Zapraszamy do studiowania!

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z naszym biurem.

————————————————————————————————-

Pedagogika ogólna (studia nadające kwalifikacje pedagogiczne)

Dziś przybliżymy kolejny kierunek studiów podyplomowych z oferty CRiE – Pedagogikę ogólną. Kierunek dostępny jest w formule blended learning lub on-line.

Dla kogo?

 • dla osób z wykształceniem  wyższym I. lub II. stopnia,
 • dla osób, które pracują lub zamierzają pracować w zawodzie nauczyciela,
 • dla osób, które chcą uzyskać kwalifikacje pedagogiczne.

Jak wygląda program studiów?

Studia podyplomowe Pedagogika ogólna (studia nadające kwalifikacje pedagogiczne) mają na celu umożliwienie słuchaczom zdobycia podstawowej wiedzy psychologicznej i pedagogicznej, a także wiedzy z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej. Dodatkowo program studiów Pedagogiki ogólnej obejmuje swoim zakresem kształtowanie umiejętności uczenia się i doskonalenia warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji. Kolejnym istotnym elementem studiów podyplomowych Pedagogika ogólna jest konfrontowanie zdobywanej w toku studiów wiedzy z rzeczywistością pedagogiczną, mające odzwierciedlenie w 150 godzinnym programie praktyk.

Szczegółowy opis kierunku znajdziecie Państwo na stronie poświęconej kierunkowi Pedagogika ogólna (studia nadające kwalifikacje pedagogiczne).

Gdzie znajdę pracę?

 • w placówce oświatowej dowolnego typu (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła gimnazjalna, szkoła ponadgimnazjalna, etc.),
 • w firmach szkoleniowych lub innego typu placówkach o charakterze edukacyjnym

Ile trwają studia na kierunku Pedagogika ogólna?

 • 3 semestry,
 • 280 godzin, oraz 150 godzin praktyk

blended learning:

 • 8 zjazdów on-line
 • 7 zjazdów stacjonarnych (sob, niedz. – 9.00 – 15.45)

on-line:

 • 14 zjazdów on-line
 • 15-ty zjazd stacjonarnie (zakończenie studiów/obrona)

W jakim trybie mogę studiować?

Studia podyplomowe Pedagogika ogólna (studia nadające kwalifikacje pedagogiczne) to studia dostępne zarówno w trybie blended learning jak i on-line. W każdym z wariantów (w odpowiednich proporcjach) wykorzystywana jest platforma e-learningowa. Dokładny podział zjazdów oraz ich harmonogram student otrzymuje przed rozpoczęciem zajęć.

Zapraszamy do studiowania!

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z naszym biurem.

————————————————————————————————-

Coaching

Coaching to kolejny kierunek studiów podyplomowych z oferty CRiE, który chcielibyśmy Państwu przybliżyć. Kierunek dostępny jest w formule stacjonarnej.

Dla kogo?

 • dla osób zajmujących się doskonaleniem i rozwojem zawodowym nauczycieli, psychologów, pedagogów oraz osób sprawujących funkcje kierownicze,
 • dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli akademickich, wykładowców i trenerów,
 • dla osób chcących wzbogacać swój warsztat pracy o nowe metody pracy z dorosłymi.

Jak wygląda program studiów?

Studia podyplomowe Coaching pozwolą studentom na zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu tematyki związanej z coachingiem, a także nabycie praktycznych umiejętności w pracy metodami coachingowymi. Program studiów gwarantuje słuchaczom opanowanie umiejętności wykorzystania poznanych metod i narzędzi coachingowych zarówno w pracy indywidualnej i w pracy z grupą dorosłych. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, ponieważ szczególny nacisk kładziemy na aktywność uczestników i umożliwienie osobistego doświadczenia poznawanych metod  i narzędzi. Program studiów wzbogacony jest o wiedzę z zakresu andragogiki, zagadnienia związane z motywowaniem osób dorosłych i wspieraniem ich w rozwoju, a także powiązane z obszarem zarządzania i wspierania zmian. W ramach studiów przewidziano 40 godzin praktyk.

Szczegółowy opis kierunku znajdziecie Państwo na stronie poświęconej kierunkowi Coaching.

Gdzie znajdę pracę?

 • w placówce oświatowej dowolnego typu (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła gimnazjalna, szkoła ponadgimnazjalna, etc.),
 • w firmach szkoleniowych lub innego typu placówkach o charakterze edukacyjnym,
 • mogę otworzyć własną działalność i stanowić wsparcie dla różnego rodzaju placówek i instytucji edukacyjnych.

Ile trwają studia na kierunku Coaching?

 • 2 semestry,
 • 160 godzin, oraz 40 godzin praktyk

studia stacjonarne:

 • 10 zjazdów (sob, niedz. – 9.00 – 15.45)

W jakim trybie mogę studiować?

Studia podyplomowe Coaching to studia dostępne wyłącznie w trybie stacjonarnym. Dokładny harmonogram zjazdów student otrzymuje przed rozpoczęciem zajęć.

Zapraszamy do studiowania!

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z naszym biurem.

————————————————————————————————-

Zachęcamy też Państwa do zapoznania się z ofertą naszej Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej „Razem”, która – dzięki kadrze wykwalifikowanych i doświadczonych fachowców – oferuje wsparcie dla rodziców, dzieci i młodzieży, a także dorosłych klientów indywidualnych i grupowych.————————————————————————————————-

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty studiów podyplomowych. Poniżej znajdziecie Państwo listę dostępnych kierunków:
Studia podyplomowe on line:

————————————————————————————————