Organizatorem studiów podyplomowych jest Centrum Rozwoju i Edukacji –
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. Prof. J. Chechlińskiego w Łodzi.

Wnioski o przyjęcie na studia podyplomowe można składać drogą elektroniczną
na adres: biuro@crie.pl

Można także przesłać wypełniony i podpisany arkusz zgłoszeniowy pocztą na adres: Centrum Rozwoju i Edukacji, 90-117 Łódź, ul. Narutowicza 7/9 biuro 308.

Wszystkich formalności można także dokonać osobiście w siedzibie CRiE.

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania.
Nasze numery telefonu: (42) 633-30-93; (42) 201-18-30

 Arkusz Zgłoszeniowy

Od konkurencji odróżnia nas praktyczne podejście do przekazywania wiedzy
i kształtowania umiejętności słuchaczy, a także rozłożenie płatności czesnego
na raty.

Zachęcamy także do zapoznania się z regulaminem studiów podyplomowych.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem oświatowych studiów
podyplomowych. Stanowi on o ogólnych zasadach organizacji studiów, prawach
i
obowiązkach Słuchaczy i organizatora studiów.

 Regulamin Studiów