Centrum Rozwoju i Edukacji oferuje osobom aktywnym i nieaktywnym zawodowo, emerytom oraz bezrobotnym nowoczesne, stacjonarnie i on-line, formy dokształcania i doskonalenia zawodowego celem udzielenia im wsparcia w nabyciu lub rozwoju kwalifikacji zawodowych, uzyskaniu awansu zawodowego i społecznego.