Centrum Rozwoju i Edukacji jest instytucją szkoleniową zarejestrowaną w Referacie Handlu i Usług Urzędu Miasta Łodzi pod numerem 72303 oraz jako niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli w Łódzkim Urzędzie Marszałkowskim pod numerem NPDN – 12/2010.

CRiE wpółpracuje z uczelniami oraz licznymi instytucjami szkoleniowymi w kraju i za granicą, zajmującymi się kształceniem ustawicznym dorosłych i wspieraniem ich w rozwoju zawodowym.

czytaj więcej…