Misją Centrum Rozwoju i Edukacji jest wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego klientów poprzez upowszechnianie wśród nich aktualnej wiedzy o edukacji, wdrażanie nowoczesnych  koncepcji metodyczno-dydaktycznych, z zastosowaniem innowacyjnych metod pracy, a także kształtowanie umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami współczesnego świata.