Centrum Rozwoju i Edukacji uznaje wartość i promuje ideę uczenia się przez całe życie, zapewnia słuchaczom profesjonalne, nowoczesne dokształcanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych w formie studiów podyplomowych i kursów w trybie stacjonarnym i on-line, uznając praktyczną przydatność przekazywanej wiedzy oraz rozwój umiejętności za najważniejszy cel jakościowy.