Od 1997 r. współpracujemy ze sprawdzonymi, doświadczonymi edukatorami, trenerami, wykładowcami. Są to osoby nastawione nie tylko na NAUCZANIE, ale przede wszystkim na UCZENIE SIĘ, dysponujące bogatym repertuarem metod i technologii edukacyjnych, identyfikujące się z misją CRiE i realizujące nasze standardy jakościowe.

Ponieważ ideą doskonalenia i kształcenia na poziomie podyplomowym jest podnoszenie praktycznych umiejętności i kwalifikacji, zespół CRIE stawia sobie cel dostarczania możliwie aplikacyjnych narzędzi, których wykorzystanie daje Uczestnikom niemal natychmiastową możliwość zastosowania w swoim środowisku zawodowym.