Centrum Rozwoju i Edukacji jest instytucją szkoleniową zarejestrowaną w Referacie Handlu i Usług Urzędu Miasta Łodzi pod numerem 72303 oraz jako niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli w Łódzkim Urzędzie Marszałkowskim pod numerem NPDN – 12/2010. Siedziba CRiE mieści się w Łodzi przy ul. Gdańskiej 145, I p.

CRiE wpółpracuje z uczelniami oraz licznymi instytucjami szkoleniowymi w kraju i za granicą, zajmującymi się kształceniem ustawicznym dorosłych i wspieraniem ich w rozwoju zawodowym.

Postawiliśmy sobie za cel świadczenie usług edukacyjnych na najwyższym poziomie jakościowym, mając na uwadze potrzeby naszych Klientów, którzy przychodzą do nas nabyć nową wiedzę i umiejętności, mimo posiadanego już doświadczenia zawodowego i życiowego. Świadomi tego, że treści przekazywane na naszych zajęciach mają być przydatne Słuchaczom, a następnie Absolwentom w praktyce zawodowej, do potrzeb każdej grupy podchodzimy indywidualnie i elastycznie. Na szkoleniach stosujemy zasadę uczenia się przez przeżywanie, działanie i doświadczanie, wspierając ją metodami warsztatowymi, aktywizującymi, symulacjami, studiami przypadków.

Zajęcia prowadzą kompetentni w swoich dziedzinach i doświadczeni w zakresie kształcenia dorosłych eksperci, edukatorzy, praktycy biznesu i nauczyciele akademiccy. Systematycznie badamy opinie Słuchaczy o Ich pracy.

Zależy nam bardzo na trwałości efektów naszych szkoleń, dlatego też usilnie zachęcamy Słuchaczy do aktywnego uczestnictwa we wszystkich modułach zajęć.

dr Beata Owczarska – dyrektor