Centrum Rozwoju i Edukacji zajmuje się doskonaleniem i wspieraniem rozwoju zawodowego różnych grup zawodowych, dlatego też rozważania o tym, jak w naszym zespole rozumiemy i realizujemy ideę podnoszenia kwalifikacji zawodowych wpisanych w proces kształcenia ustawicznego, odnosimy do wszystkich naszych Klientów.
W codziennej praktyce CRiE spotykamy najczęściej osoby, które postanowiły podjąć doskonalenie, aby podwyższyć posiadane lub nabyć zupełnie nowe kwalifikacje umożliwiające awans, lecz nierzadko także znalezienie pracy. Są to osoby silnie motywowane, doświadczone życiowo, oczekujące takiego szkolenia, które zaprocentuje konkretnym przyrostem wiedzy i konkretnymi umiejętnościami. Pieniądze i czas zainwestowane w doskonalenie nie dają zatem organizatorom i prowadzącym żadnej taryfy ulgowej. Wymagania Słuchaczy są wyraziste i jednoznaczne.
Jak wobec tego przygotowujemy ofertę i jak ją realizujemy?
Oto najważniejsze zasady przyświecające nam w projektowaniu i realizowaniu usług szkoleniowych i kursów:

 • badamy potrzeby szkoleniowe, analizując kierunki wyznaczane przez władze administracyjne, samorządowe i pracodawców;
 • do każdej formy szkolenia opracowujemy program ramowy i szczegółowy plan zajęć;
 • podajemy Słuchaczom szczegółowy plan zajęć na cały okres szkolenia, choćby trwało ono 1,5 roku;
 • przed rozpoczęciem zajęć informujemy Słuchaczy o obowiązujących zasadach i konsekwentnie ich przestrzegamy;
 • realizujemy ustalone na początku szkolenia cele;
 • elastycznie podchodzimy do treści, tzn. na życzenie realizujemy potrzebny aktualnie temat, wybór pozostawiając grupie;
 • przekazujemy Słuchaczom materiały dydaktyczne, ucząc ich, jak z nich korzystać w ramach samokształcenia;
 • stosujemy urozmaicone metody i techniki pracy, korzystając z nowoczesnego sprzętu audio-wizualnego;
 • zajęcia prowadzą tylko takie osoby, które mają doświadczenie w kształceniu dorosłych i są wysoce kompetentne w zakresie przekazywanych treści; często zatrudniamy absolwentów CRiE;
 • systematycznie badamy opinie Słuchaczy i Absolwentów o jakości i przydatności odbytych zajęć;
 • stosujemy przyjazny system płatności, rozkładając należność na raty.