Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w CRIE prowadzone są w trybie stacjonarnym i blended learning (część zjazdów stacjonarnie i część zjazdów on line).

Organizatorem studiów podyplomowych jest Centrum Rozwoju i Edukacji – Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. Prof. J. Chechlińskiego w Łodzi.

Coaching

Doradztwo zawodowe

Przedsiębiorczość

Projekty unijne

Public Relations/Media Relations

Marketing internetowy

Podyplomowe Studia Reklamy