Dydaktyka nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III

/kurs/

380 zł/ rata

Ilość rat: 8

200 zł/ rata*

*Studia on-line

Ilość rat: 15


 • Program zgodny z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 17 stycznia 2012r.

Opłata wg grafiku wpłat

Adresaci:

Studia adresowane są do osób z wykształceniem wyższym II. stopnia zamierzających kierować szkołą, przedszkolem lub inną placówką oświatową.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436)

Cele:

Absolwenci są przygotowani do zarządzania szkołą, przedszkolem lub inną placówką oświatową.

Obszary tematyczne:

 • System edukacji i polityka oświatowa w Polsce i wybranych krajach UE.
 • Prawo oświatowe.
 • Dokumenty, archiwa i gospodarka materiałowa w placówce oświatowej.
 • Socjologia edukacji.
 • Planowanie pracy i zarządzanie placówką oświatową.
 • Psychologiczne podstawy organizacji i zarządzania.
 • Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia.
 • Podstawy kształcenia dorosłych.
 • Informatyka w zarządzaniu placówkami oświatowymi.
 • Oświatowe zadania samorządu.
 • Zasady przeprowadzania i rozstrzygania konkursu na dyrektora szkoły.

Czas trwania:

 • 2 semestry,
 • 240 godziny oraz 30 godzin praktyki w placówce.

Struktura:

blended learning:

 • 8 zjazdów on-line
 • 7 zjazdów stacjonarnych (sob, niedz. – 9.00 – 15.45)

*on-line:

 • 13 zjazdów on-line
 • 1 i 15 zjazd stacjonarnie

Wymagane dokumenty:

 • odpis lub kopia dyplomu ukończonych studiów wyższych
 • dowód osobisty
 • 1 zdjęcie
 • wypełniony arkusz zgłoszeniowy