Projekt: Rozwój kompetencji kluczowych – program rozwojowy – realizowany w MOS w Nowej Wsi

 

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

 

Okres realizacji projektu: wrzesień 2014 – czerwiec 2015

Miejsce realizacji projektu: Młodzież Ośrodek Socjoterapii w Nowej Wsi

 

 Aktualności O projekcie Galeria

Harmonogram projektu – pobierz

—————————————————————————————————————-

Ostatnie wydarzenia:

MARZEC 2015

—————————————————————————————————————-

12 MARCA 2015

Dziś opiszemy krótko kolejne niezwykłe miejsce, w którym niedługo zagoszczą uczniowie MOS:

  • Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie – mieści się przy ul. Książęcej. Zadaniem Giełdy jest organizowanie obrotu instrumentami finansowymi. GPW pozwala na koncentrację w tym samym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających, a tym samym daje możliwość określenia kursu i doprowadzenia do transakcji między zainteresowanymi.

Więcej informacji znajdziemy na stronie: www.gpw.pl

Podczas zwiedzania siedziby GPW uczniowie MOS dowiedzą się czym są instrumenty pochodne, opcje czy produkty strukturyzowane. Obecni podczas zwiedzania eksperci giełdowi i maklerzy odpowiedzą na wszystkie pytania, a szczególnie zainteresowanym karierą w branży finansowej opowiedzą o swojej pracy.

—————————————————————————————————————-