SENIORZY

Jak budować relacje z bliskimi – warsztat dla seniorów

Zapraszam na szkolenie, które pomoże Państwu odkryć siebie na nowo.
Dzięki metodologii diagnostycznej FRIS, opartej na psychologii poznawczej, poznacie Państwo swój styl myślenia, a więc sposób, w jaki reagujecie na nowe sytuacje.

Wiedza o własnym stylu myślenia i znajomość 3 pozostałych stylów, pomoże uświado-mić sobie, na co możemy liczyć w relacjach z bliskimi, a także, czego oczekiwać nie po-winniśmy.
Łatwiej wtedy rozwiązywać problemy, rozmawiać o sprawach trudnych, akceptować swoją różnorodność lub podobieństwa.
Warsztat na temat stylów myślenia jest bardzo miły dla każdego uczestnika, ponieważ nie ma w nim miejsca na kategorie „dobry” lub „zły”, a wiedza o sobie samym wzmacnia poczucie własnej wartości i daje siłę do budowania dobrych relacji z bliskimi.

Rozumiejąc siebie, lepiej rozumiemy innych.
Warsztat prowadzi certyfikowana trenerka FRIS, dr Beata Matyjas.

Zajęcia trwają 2 godz. Spotykamy się w środę, 15 marca br., o godz. 16.00.
Koszt uczestnictwa w warsztacie to 40,- zł/ os.

Proszę się zgłaszać mailowo na adres: beata.matyjas@crie.pl
Warsztat realizowany jest w Centrum Rozwoju i Edukacji w Łodzi, ul. Narutowicza 7/9 (Kaskada), III piętro, sala 307D.
Chętni będą mieli możliwość profesjonalnego zdiagnozowania swojego stylu myślenia
i stylu działania narzędziem FRIS i odbycia zespołowej sesji poświęconej omówieniu wyników.