Na zakończenie studiów podyplomowych w sektorze CRIE oświata słuchacze przygotowują portfolio. Jest ono zbiorem zadań realizowanych w trakcie studiów, podsumowaniem zrealizowanej praktyki (na wybranych kierunkach) oraz refleksją nad procesem uczenia się. Na przedostatnim zjeździe słuchacze składają portfolio. Jest ono przedmiotem analizy dla członków komisji zaliczeniowej oraz podstawą do prowadzonej rozmowy końcowej. Podczas rozmowy końcowej słuchacze dzielą się doświadczeniami zdobytymi podczas studiów.

Podstawowe informacje nt portfolio: