Oferta na rok akademicki 2019/2020

Organizatorem studiów podyplomowych jest Centrum Rozwoju i Edukacji –
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. Prof. J. Chechlińskiego w Łodzi.

 

Studia w formule „On-line”:

 1. Zarządzanie oświatą - rekrutacja na studia podyplomowe zawieszona do marca 2020r.
 2. Pedagogika ogólna – przygotowanie pedagogiczne  - rekrutacja na studia podyplomowe zawieszona do marca 2020r.
 3. Pedagogika wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego  - rekrutacja na studia podyplomowe zawieszona do marca 2020r.
 4. Plastyka – dydaktyka nauczania przedmiotu  – rekrutacja na studia podyplomowe zawieszona do marca 2020r.
 5. Muzyka – dydaktyka nauczania przedmiotu  - rekrutacja na studia podyplomowe zawieszona do marca 2020r.
 6. Dydaktyka nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III  - rekrutacja na studia podyplomowe zawieszona do marca 2020r.
 7. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza  - rekrutacja na studia podyplomowe zawieszona do marca 2020r.
 8. Doradztwo zawodowe  - prowadzimy rekrutację!
 9. Terapia Pedagogiczna  - rekrutacja na studia podyplomowe zawieszona do marca 2020r.

Studia stacjonarne:

 1. Coaching dla kadr oświatowych  - prowadzimy rekrutację!
 2. Przywództwo edukacyjne  - rekrutacja na studia podyplomowe zawieszona do marca 2020r.
 3. Logopedia  - rekrutacja na studia podyplomowe zawieszona do marca 2020r.
 4. Resocjalizacja i socjoterapia  – rekrutacja na studia podyplomowe zawieszona do marca 2020r.