dla szkół

FRIS dla zespołów kierowniczych w szkole

Szkoła to instytucja, w której relacje międzyludzkie odgrywają szczególną rolę.
Zadania dydaktyczne i wychowawcze opierają się na ciągłych interakcjach między nauczycielami i uczniami, nauczycielami i rodzicami, dyrekcją i nauczycielami, nauczycielami i nauczycielami …

Chcąc zbudować efektywnie pracujący zespół kierowniczy, dyrektor powinien znać zarówno potencjał poszczególnych jego członków jak i synergię całego zespołu, aby móc zarządzać zespołem i delegować zadania.

Dyrektorze, FRIS pomoże Ci dokonać diagnozy stylu myślenia każdego Twojego współpracownika, który oddziałuje na rozwój zarządzanej przez Ciebie organizacji,
i zbudować taki zespół, który zawsze będzie „skazany na sukces”.

Zapraszam na warsztat FRIS zespoły kierownicze szkół, podczas którego:

  • poznacie swój styl myślenia
  • poznacie styl myślenia koleżanek i kolegów
  • ustalicie potencjał zespołu i realną możliwość odniesienia sukcesu w każdym specyficznym zadaniu.

Warsztat trwa 2,5 godz.

Koszt warsztatu to 500,00 zł/ grupa do 10 os.
Kontakt celem ustalenia terminu: beata.matyjas@crie.pl

Warsztat realizowany jest przez certyfikowanego trenera FRIS, dr Beatę Matyjas,
w Centrum Rozwoju i Edukacji w Łodzi, ul. Narutowicza 7/9 (Kaskada).

Chętni będą mieli możliwość profesjonalnego zdiagnozowania swojego stylu myślenia
i stylu działania narzędziem FRIS i odbycia zespołowej sesji poświęconej omówieniu wyników.