Wiedza o kulturze – dydaktyka nauczania przedmiotu

/studia kwalifikacyjne/

170 zł/ rata

Ilość zjazdów: 18

160 zł/ rata*

*Studia on-line

Ilość zjazdów: 18

 • Program zgodny z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 17 stycznia 2012r.

Opłata wg grafiku wpłat

Adresaci:

Kwalifikacyjne studia podyplomowe Wiedza o kulturze przeznaczone są dla
nauczycieli muzyki i plastyki (sztuki) na wszystkich poziomach
edukacyjnych, doradców metodycznych oraz w szczególnych przypadkach dla
nauczycieli innych przedmiotów humanistycznych.

Cele:

Absolwenci są przygotowani do prowadzenia zajęć z przedmiotu Wiedza o kulturze

Obszary tematyczne:

 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do wszystkich etapów edukacyjnych.
 • Psychologiczne uwarunkowania zachowań uczniów.
 • Warsztat pracy nauczyciela, wychowawcza rola nauczyciela.
 • Podstawowe dokumenty z obszaru nauczania Wiedzy o kulturze i Historii Sztuki i Historii Muzyki.
 • Edukacja z zakresu wiedzy o kulturze.
 • Sztuka europejska z historią muzyki i sztuki.
 • System i akty prawne.
 • Kultura słowa.
 • Technologie informatyczne i multimedialne w kulturze.

Czas trwania:

 • 3 semestry,
 • 288 godzin oraz 60 godz. praktyka w szkole.

Struktura:

blended learning:

 • 4 zjazdy on-line
 • 14 zjazdów stacjonarnych (sob, niedz. – 9.00 – 15.45)

*on-line:

 • 16 zjazdów on-line
 • 1 i 18 zjazd stacjonarnie

Wymagane dokumenty:

 • odpis lub kopia dyplomu ukończonych studiów wyższych
 • dowód osobisty
 • 1 zdjęcie
 • wypełniony arkusz zgłoszeniowy