Tyflopedagogika

/studia kwalifikacyjne/

170 zł/ zjazd

* Ilość zjazdów: 18

 • Program zgodny z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 17 stycznia 2012r.

Opłata przed każdym zjazdem!

Adresaci:

Studia podyplomowe adresowane są do osób z wykształceniem wyższym, które chcą uzyskać kwalifikacje pedagogiczne w zakresie pedagogiki specjalnej – tyflopedagogiki.

Cele:

 • Przygotowanie do realizacji zadań edukacyjnych, terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych z dziećmi i młodzieżą niewidomą oraz słabo widzącą.
 • Nabycie wiedzy o prawidłowościach rozwoju i zachowania się dzieci niewidomych i słabo widzących oraz o ich trudnościach w przystosowaniu się do warunków szkolnych.

Obszary tematyczne:

 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne.
 • Podstawy pedagogiki specjalnej.
 • Tyflopsychologia.
 • Tyflopedagogika.
 • Diagnostyka tyflologiczna w aspektach: medycznym, psychologicznym, pedagogicznym.
 • Podstawy wiedzy o anatomii, fizjologii i patologii narządu wzroku.
 • Deontologia zawodu pedagoga specjalnego.
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci z uszkodzonym wzrokiem.
 • Osoba niewidoma w środowisku rodzinnym.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z dysfunkcją wzroku.
 • Orientacja w przestrzeni osób niewidomych.
 • Rehabilitacja widzenia.
 • Wspomaganie osób z uszkodzonym wzrokiem i ich rodzin.
 • Kurs alfabetu L. Braille’a.
 • Wybrane zagadnienia prawa.
 • Upośledzenia sprzężone: niedowidzenie, niedosłuch, autyzm, zaburzenia mowy.

Czas trwania:

 • 3 semestry,
 • 350 godzin, w tym praktyka specjalnościowa i grupy wsparcia (62 godz.) oraz 120 godz. praktyka w placówce.

Struktura:

18 zjazdów weekendowych co 3-4 tygodnie; (sob, niedz. – 9.00 – 15.45)

Wymagane dokumenty:

 • odpis lub kopia dyplomu ukończonych studiów wyższych
 • dowód osobisty
 • 1 zdjęcie
 • wypełniony arkusz zgłoszeniowy