Coaching II

– studia podyplomowe ze ścieżką do certyfikacji w ICC –

cena 4000 zł

Ilość rat: 10 x 400 zł


Opłata 400 zł przed każdym zjazdem

Adresaci:

Studia adresowane są do osób z wykształceniem wyższym II. stopnia, które mają doświadczenie
w pracy z grupami, ukończyły szkolenia lub studia podyplomowe z zakresu coachingu i chcą doskonalić swoje kompetencje i umiejętności coacha.
W programie mogą uczestniczyć nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy, psychologowie, tutorzy, mentorzy.

Cele:

 • wykorzystanie narzędzi coachingowych w ogólnie rozumianej praktyce zawodowej,
 • świadome korzystanie z kultury coachingowej w budowaniu relacji z dziećmi i ich rodzicami,
 • prowadzenie profesjonalnych relacji z wykorzystaniem narzędzi coachingowych,
 • wzmocnienie słuchaczy w samorozwoju – profilaktyka wypalenia zawodowego,
 • opracowanie indywidualnych ścieżek rozwoju.

Program studiów realizowany będzie głównie w formie aktywizującej słuchaczy – warsztatowej, analizy przypadków i wymiany doświadczeń. Stosowane metody i narzędzia coachingowe będą analizowane pod kątem praktycznej przydatności w pracy.

Obszary tematyczne:

 • Zmiana organizacyjna, a zmiana postaw i myślenia
 • Analiza Transakcyjna w procesie zmian
 • Wykorzystanie coachingu w pracy z młodzieżą
 • Z metaforą za pan brat. Od metafory d własnego narzędzia coachingowego.
 • Coaching zdalny przy użyciu nowoczesnych technologii
 • Budowanie relacji w rodzinie
 • Budowanie relacji z dzieckiem. Świadoma rola rodzica w procesie rozwoju dziecka.
 • Coaching zespołowy (grupowy) jako element pracy nauczyciela
 • Coaching – sytuacje trudne
 • Zawód i etyka coacha. Szkoły coachingu w Polsce.
 • Indywidualny Program Coachingowy

Czas trwania:

 • 2 semestry,
 • 160 oraz 30 godzin praktyki w placówce.

Struktura:

10 zjazdów stacjonarnych (sob, niedz. – 9.00 – 15.45)

Wymagane dokumenty:

 • odpis lub kopia dyplomu ukończonych studiów wyższych
 • dowód osobisty
 • 1 zdjęcie
 • wypełniony arkusz zgłoszeniowy