Plastyka – dydaktyka nauczania przedmiotu

/studia kwalifikacyjne/

170 zł/ rata

Ilość zjazdów: 18

160 zł/ rata*

* Studia on-line

Ilość zjazdów: 18

 • Program zgodny z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 17 stycznia 2012r.

Opłata wg grafiku wpłat

Adresaci:

Studia podyplomowe adresowane są do nauczycieli chcących zdobyć
kwalifikacje do nauczania plastyki w szkołach podstawowych, gimnazjach i
ponadgimnazjalnych.

Cele:

 • Kształcenie umiejętności potrzebnych do prowadzenia zajęć z zakresu plastyki.
 • Przygotowanie do wspomagania rozwoju dziecka poprzez sztukę.
 • Rozwój wrażliwości i doznań estetycznych.

Obszary tematyczne:

 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do wszystkich etapów edukacyjnych.
 • Psychologiczne uwarunkowania zachowań uczniów.
 • Warsztat pracy nauczyciela, zadania wychowawcze.
 • Podstawowe dokumenty związane z nauczaniem Plastyki w szkole.
 • Zarys historii sztuki, estetyki, filmu i teatru, zarys obyczajów, kultury i mody w czasach dawnych i obecnych.
 • Edukacja plastyczna.
 • Technologie informatyczne i multimedialne w kulturze.

Czas trwania:

 • 3 semestry,
 • 292 godziny oraz 60 godz. praktyka w szkole

Struktura:

blended learning:

 • 4 zjazdy on-line
 • 14 zjazdów stacjonarnych (sob, niedz. – 9.00 – 15.45)

*on-line:

 • 16 zjazdów on-line
 • 1 i 18 zjazd stacjonarnie

Wymagane dokumenty:

 • odpis lub kopia dyplomu ukończonych studiów wyższych
 • dowód osobisty
 • 1 zdjęcie
 • wypełniony arkusz zgłoszeniowy