Pedagogika wieku przedszkolnego

Pedagogika wieku wczesnoszkolnego

/studia kwalifikacyjne/

170 zł/ zjazd

* Ilość zjazdów: 18

160 zł/ rata*

*Studia on-line

Ilość zjazdów: 18

 • Program zgodny z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 17 stycznia 2012r.

Opłata wg grafiku wpłat

Adresaci:

Oferta jest kierowana do osób, które chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe
do wykonywania czynności nauczyciela w wychowaniu przedszkolnym lub
nauczaniu wczesnoszkolnym w klasach I – III.

Cele:

Słuchacze są przygotowani do prowadzenia zajęć w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu wczesnoszkolnym.

Obszary tematyczne:

 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne.
 • Metodyka wychowania przedszkolnego.
 • Edukacja przedszkolna.
 • Profilaktyka i organizacja pomocy psych.-ped. w przedszkolu i w szkole.
 • Metodyka nauczania wczesnoszkolnego.
 • Dydaktyka kształcenia zintegrowanego.
 • Edukacja polonistyczna.
 • Edukacja przyrodnicza.
 • Edukacja matematyczna.
 • Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna.
 • Edukacja muzyczna.
 • Edukacja przez sztukę i edukacja plastyczna.
 • Edukacja społeczna z elementami etyki z metodyką.
 • Język obcy w nauczaniu dzieci.
 • Komputer w nauczaniu zintegrowanym.
 • Wybrane zagadnienia prawa oświatowego.

Czas trwania:

 • 3 semestry,
 • 312 godzin, w tym grupy wsparcia (24 godz.) oraz 150 godz. praktyka w szkole i w przedszkolu.

Struktura:

blended learning:

 • 4 zjazdy on-line
 • 14 zjazdów stacjonarnych (sob, niedz. – 9.00 – 15.45)

*on-line:

 • 16 zjazdów on-line
 • 1 i 18 zjazd stacjonarnie

Wymagane dokumenty:

 • odpis lub kopia dyplomu ukończonych studiów wyższych
 • dowód osobisty
 • 1 zdjęcie
 • wypełniony arkusz zgłoszeniowy