Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

/studia kwalifikacyjne/

170 zł/ zjazd

* Ilość zjazdów: 18

 • Program zgodny z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 17 stycznia 2012r.

Opłata przed każdym zjazdem!

Adresaci:

Adresatami studiów są nauczyciele wszystkich przedmiotów.

Studia uprawniają do pracy w charakterze:

 • wychowawcy w świetlicach szkolnych, półinternatach, internatach,
 • w bursach, w ośrodkach szkolno – wychowawczych,
 • wychowawcy w domach dziecka, rodzinnych domach dziecka i w pogotowiach opiekuńczych,
 • pedagoga w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
 • pedagoga szkolnego.

Cele:

 • Wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu pracy opiekuńczo- wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, kształcenie umiejętności wychowawczych koniecznych do pracy opiekuńczo – wychowawczej, socjalnej i profilaktycznej, wymiana refleksji i doświadczeń inspirujących do dalszego rozwoju zawodowego.

Obszary tematyczne:

 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne.
 • Psychospołeczny rozwój dzieci i młodzieży.
 • Wybrane zagadnienia z pedagogiki opiekuńczo wychowawczej.
 • Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej z elementami profilaktyki.
 • Umiejętności wychowawcze nauczyciela w kontekście rozwoju zawodowego.
 • Elementy terapii pedagogicznej.
 • Wprowadzenie do pracy socjalnej.
 • Technologia informacyjna w pracy nauczyciela – wychowawcy.

Czas trwania:

 • 3 semestry
 • 350 godzin, w tym praktyka specjalnościowa i grupy wsparcia (62 godz.) oraz 60 godz. praktyka w szkole.

Struktura:

18 zjazdów weekendowych co 3-4 tygodnie; (sob, niedz. – 9.00 – 15.45)

Wymagane dokumenty:

 • odpis lub kopia dyplomu ukończonych studiów wyższych
 • dowód osobisty
 • 1 zdjęcie
 • wypełniony arkusz zgłoszeniowy