Muzyka – dydaktyka nauczania przedmiotu

/studia kwalifikacyjne/

170 zł/ zjazd

Ilość zjazdów: 18

160 zł/ rata*

*Studia on-line

Ilość zjazdów: 18

 • Program zgodny z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 17 stycznia 2012r.

Opłata wg grafiku wpłat

Adresaci:

Studia podyplomowe adresowane są do nauczycieli chcących zdobyć
kwalifikacje do nauczania muzyki w szkołach podstawowych, gimnazjach i
ponadgimnazjalnych.

Cele:

 • Kształtowanie umiejętności potrzebnych do prowadzenia zajęć z zakresu muzyki.
 • Przygotowanie do prowadzenia zajęć ze sztuką – przez sztukę – metodami warsztatowymi.

Obszary tematyczne:

  • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do wszystkich etapów edukacyjnych.
  • Psychologiczne uwarunkowania zachowań uczniów.
  • Warsztat pracy nauczyciela, zadania wychowawcze.
  • Metodyka, dydaktyka nauczania muzyki.
  • Podstawowe dokumenty i wiedza obowiązująca nauczyciela muzyki.
  • Historia muzyki.
  • Edukacja z zakresu wiedzy o kulturze.
  • Kultura słowa.
  • Technologie informatyczne i multimedialne w kulturze.

Czas trwania:

 • 3 semestry,
 • 288 godzin oraz 60 godz. praktyka w szkole.

Struktura:

blended learning:

 • 4 zjazdy on-line
 • 14 zjazdów stacjonarnych (sob, niedz. – 9.00 – 15.45)

*on-line:

 • 16 zjazdów on-line
 • 1 i 18 zjazd stacjonarnie

Wymagane dokumenty:

 • odpis lub kopia dyplomu ukończonych studiów wyższych
 • dowód osobisty
 • 1 zdjęcie
 • wypełniony arkusz zgłoszeniowy