Logopedia

/studia kwalifikacyjne/

170 zł/ zjazd

* Ilość zjazdów: 24

 • Program zgodny z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 17 stycznia 2012r.

Opłata przed każdym zjazdem!

Adresaci:

Studia podyplomowe Logopedia adresowane są do osób z wykształceniem  wyższym I. lub II. stopnia kierunków humanistycznych, zamierzających podjąć pracę z dziećmi lub osobami dorosłymi w placówkach oświaty, kultury, służby zdrowia.

Cele:

Absolwenci studiów podyplomowych Logopedia są przygotowani do pracy z dziećmi i dorosłymi z zaburzeniami mowy.

Obszary tematyczne:

 • Podstawowe zagadnienia teoretyczne pedagogiki specjalnej.
 • Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka.
 • Wybrane zagadnienia z neuropsychologii.
 • Wstęp do logopedii i organizacji opieki logopedycznej.
 • Warsztaty pracy logopedy.
 • Metodyka postępowania logopedycznego.
 • Trudności w uczeniu się czytania i pisania oraz specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka.
 • Wczesna interwencja logopedyczna.
 • Diagnoza i terapia zaburzeń artykulacyjnych (dyslalia).
 • Diagnoza i terapia zaburzeń anatomiczno-funkcjonalnych (dysglosja)
 • Elementy integracji sensorycznej w rozwijaniu sprawności językowej i komunikacyjnej dziecka.
 • Podstawy surdologopedii.
 • Afazja i dysfazja.
 • Foniatria.
 • Audiologia.
 • Logorytmika.
 • Fonetyka i fonologia.
 • Diagnoza i terapia jąkających się.
 • Diagnoza i terapia dyzartrii.
 • Typologia zaburzeń mowy.
 • Psychologia rozwojowa i kliniczna.
 • Psychiatria i neurologia dziecięca.
 • Diagnoza i terapia upośledzonych umysłowo.
 • Neurologia z elementami geriatrii.
 • Komunikacja alternatywna.
 • Technika mowy.
 • Kultura języka polskiego.
 • Nauka o semantyce, składni i morfologii języka polskiego.

Czas trwania:

 • 4 semestry,
 • 450 godzin, oraz 120 godzin praktyki w placówce.

Struktura:

Studia podyplomowe na kierunku Logopedia obejmują 24 zjazdy weekendowe co 3-4 tygodnie; (sob, niedz. – 9.00 – 15.45) stacjonarne i w formie kształcenia na odległość.

Wymagane dokumenty:

 • odpis lub kopia dyplomu ukończonych studiów wyższych
 • dowód osobisty
 • 1 zdjęcie
 • wypełniony arkusz zgłoszeniowy