Gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna

/studia kwalifikacyjne/

170 zł/ zjazd

* Ilość zjazdów: 18

 • Program zgodny z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 17 stycznia 2012r.

Opłata przed każdym zjazdem!

Adresaci:

Oferta jest kierowana do nauczycieli, którzy posiadają dyplom ukończenia
studiów zawodowych lub magisterskich w zakresie nauczania
wczesnoszkolnego lub wychowania przedszkolnego.

Cele:

Absolwenci są przygotowani do prowadzenia zajęć z gimnastyki
kompensacyjno-korekcyjnej w przedszkolach i innych placówkach
oświatowych.

Obszary tematyczne:

 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne. Psychologia rozwojowa.
 • Anatomia funkcjonalna z biomechaniką.
 • Fizjologia wysiłku fizycznego.
 • Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu.
 • Motoryczność dzieci i młodzieży.
 • Diagnoza rozwoju fizycznego i motorycznego.
 • Diagnostyka w ocenie postawy ciała.
 • Profilaktyka zaburzeń statyki ciała.
 • Gimnastyka usprawniająca w poszczególnych rodzajach wad postawy.
 • Metodyka postępowania usprawniającego.
 • Projektowanie programów edukacyjnych z gimnastyki korekcyjnej.
 • Gry i zabawy ruchowe w profilaktyce i korektywie wad postawy.
 • Terapia ruchem, muzyką, zabawą.
 • Ćwiczenia relaksujące i koncentrujące.
 • Zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy.
 • Edukacja zdrowotna.
 • Wybrane zagadnienia z prawa o kulturze fizycznej.

Czas trwania:

 • 3 semestry,
 • 350 godzin, w tym praktyka specjalnościowa i grupy wsparcia (62 godz.) oraz 60 godz. praktyka w szkole.

Struktura:

18 zjazdów weekendowych co 3-4 tygodnie; (sob, niedz. – 9.00 – 15.45)

Wymagane dokumenty:

 • odpis lub kopia dyplomu ukończonych studiów wyższych
 • dowód osobisty
 • 1 zdjęcie
 • wypełniony arkusz zgłoszeniowy